Afkomstig van het  biografisch archief van Parlement.com, PDC, partner van het Montesquieu Instituut.
 1. Personalia: Geert Reinders:
  • geboorteplaats en -datum: Bedum, 19 april 1737
  • overlijdensplaats en -datum: Bellingeweer, 4 februari 1815
  • levensbeschouwing: Gereformeerd
 2. Partij/stroming : oranjegezind tot begin 1787; na die tijd patriot (als redenen voor deze overgang gaf hij op zijn medelijden met de Amerikaanse vrijheidsstrijders, zijn afkering van de Engelsen en de naar zijn oordeel veel te grote toegevendheid van de stadhouder)
 1. Hoofdfuncties/beroepen
  • molenaarsknecht te Bedum, van 1747 tot 1749 (in de korenmolen van zijn vader)
  • molenaarsknecht te Aduarderzijl, vanaf 1749 (in de houtzaagmolen van zijn vader)
  • meesterknecht te Aduarderzijl, van 1752 tot 1753 (in de houtzaagmolen van zijn vader)
  • molenaarsknecht te Winsum, van 1753 tot 1754 (in de korenmolen van zijn vader)
  • molenaarsknecht te Niehove, van 1754 tot 1758 (bij een korenmolenaar, die tevens kastelein, boer en paardenkoopman is)
  • beheerder van een korenmolen te Zuidhorn
  • landbouwer te Garnwerderhoek, van 1758 tot 1786
  • lid Staten van het gewest Stad en Ommelanden, vanaf 1772
  • landbouwer te Thijum, van 1786 tot 1802 (bij Bellingeweer)
  • koopman te Thijum, vanaf 1786 (bij Bellingeweer)
  • lid Staten van het gewest Stad en Ommelanden, omstreeks 1795
  • redger, regio Winsum, Obergum en Baflo, van 1796 tot 1798 (redger was een plattelandsrechter)
  • lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 10 september 1798 tot 17 oktober 1801 (voor het district Scheemda, vanaf 1799 district Veendam)
  • redger, regio Winsum, Obergum en Baflo, van 1801 tot 1803
  • secretaris/ontvanger van het Winsumer- en Schaphalster Zijlvest, van 1803 tot 4 februari 1815
  • secretaris van Winsum, van 10 november 1808 tot 1 augustus 1811
  • veeartsenijkundige van het departement Groningen, vanaf 1805

 2. Nevenfuncties
  • directeur sociëteit van onderlinge bijstand in gevallen van brand te Winsum, vanaf 1794
  • lid commissie voor het maken van een nieuw regeringsplan voor het departement Groningen
  • lid leessociëteit te Leens, vanaf 1802
  • lid commissie van landbouw, departement Groningen, vanaf 1805 (in zijn hoedanigheid van veeartsenijkundige)
  • lid commissie voor het ontwerpen van een wet ter bevordering van de paardenfokkerij in het departement Groningen
  • lid commissie voor de uitvoer van granen en peulvruchten in het departement Groningen
  • lid commissie voor het drijven en houden van vee in het departement Groningen
  • lid commissie ter regeling van het toezicht op de handel in meststoffen in het departement Groningen
  • lid commissie om regelingen te ontwerpen ter bestrijding van de veeziekte in het departement Groningen (zijn propositie wordt wetsontwerp)
  • lid commissie voor het ontwerpen van een wet ter bevordering van de paardenfokkerij in het departement Groningen
  • correspondent eerste klasse van het Koninklijk Instituut van wetenschappen, letteren en schone kunsten vanaf 1809

 3. Opleiding
  • lager-/basisonderwijs; onderwijs te Bedum, tot 1747

 4. Wetenswaardigheden; algemeen
  • Hij werd n.a.v. zijn patriottische activiteiten vervolgd als de prinsgezinden in 1787 zegevieren en veroordeeld tot een boete van f. 120.- en de kosten van het geding
  • Hij hielp mee de omwenteling in de Ommelanden in 1795 tot stand te brengen

Wetenswaardigheden uit de privésfeer

 • Hij wordt beschouwd als grondlegger van de immunologie (op grond van deze verdienste onderscheiden)
 • Knecht op een smakschip gedurende een vijfweekse reis naar Noorwegen om hout voor de molen te halen. Op de reis naar Noorwegen onderwees de stuurman hem in de wiskunde; door zelfstudie vergrootte hij vervolgens zijn kennis
 • Als winnaar van een prijsvraag, uitgeschreven door de maatschappij van landbouw te Amsterdam, over een veeartsenijkundig onderwerp ontving hij in december 1787 een zilveren medaille en vijftig ducaten
 • Verdediger van landbouwbelangen. Zijn grootste verdienste lag in de strijd tegen de veepest
 • Hij was honorair lid van het natuurkundig en scheikundig genootschap te Groningen
 • Zijn vader was korenmolenaar te Bedum en houtzaagmolenaar te Aduarderzijl

Wetenswaardigheden woonplaats(en)/adres(sen)

 • Bedum, van 19 april 1737 tot 1749
 • Aduarderzijl, van 1749 tot 1753
 • Winsum, van 1753 tot 1754
 • Niehove, vanaf 1754
 • Zuidhorn
 • Garnwerderhoek, van 1758 tot 1786
 • Thijum, omstreeks 1786 tot 1802 (nabij Bellingeweer)
 • Bellingeweer, van 1802 tot 4 februari 1815
 1. Familie/gezin
  • gehuwd te Zuidhorn, 25 december 1757 , eerste echtgenote Angenietje Claassen, zij overleed in 1785
  • gehuwd te Bellingeweer, 26 februari 1786, 2e echtgenote Geertjen Pieters, (weduwe van Albert Izebrands), zij overleed in 1796
  • 4 kinderen (uit eerste huwelijk)
  • Vader; Reinder Geerds Winsum, 1714
  • Moeder; Hijke. Roelfs, Bedum, 15 januari 1703
  • Stiefmoeder Antje. Remges (stiefmoeder)
  • Grootvader van G. Reinders, Tweede Kamerlid